ניתוח אונקופלסטי

גישה יחסית חדשה בכירורגית שד הדוגלת בחשיבות של תוצאה אסטתית טובה גם לאחר כריתות מקומיות נרחבות.
כאשר מדובר בחוסר מנימלי של רקמה לאחר הוצאת גוש הניתוח האונקופלטי מתבצע על ידי כירורג שד שמכיר את השיטה.
בכריתות נרחבות של מעל 20% מנפח השד יש צורך בשילוב של כירורג פלטיקאי בניתוח.
ניתוח בשיטה אונקופלטית לא פוגע ביעילות של טיפול קרינתי משלים.

יתרונות של שיטה אונקופלטית:
מאפשרת כריתה עם שוליים רחבים יותר
בחלק מהמקרים מונעת כריתה מלאה של השד
משפרת מראה אסטטי של השדיים (ברוב המקרים יש צורך בהתאמה של השד השני)

ניתוח כריתת שד חלקית בגישה אונקופלסטית

אסיה ברודסקי, הדמיית שד, גוש בפטמה
אסיה ברודסקי, הדמיית שד, גוש כואב בבית השחי
אסיה ברודסקי, הדמיית שד, גוש בחזה בהנקה
אסיה ברודסקי, הדמיית שד, דלקת בשד ללא הנקה