כריתה חלקית של השד / הוצאת הגוש

מתבצע במקרים של גוש חשוד או גוש שאובחן כסרטני.
המושג LUMPECTOMY מדבר על הוצאת הגוש עם שוליים של רקמה בריאה, כאשר המושג PARTIAL MASTECTOMY מדבר על כריתת חלק מהשד. בעצם אין הבדל בין המושגים. ברוב המקרים של גוש מוגדר משתמשים במושג LUMPECTOMY ובמקרים של אזור חשוד בהדמיה או מספר גושים משתמשים במושג PARTIAL MASTECTOMY

הניתוח מתבצע בהרדמה כללית ולעיתים הממצא מסומן על ידי מחט לפני הניתוח.

ניתוח הוצאת גוש מהשד (LUMPECTOMY)

אסיה ברודסקי, הדמיית שד, גילוי סרטן השד