מעקב ארוך טווח

לאחר סיום טיפול משלים בסרטן השד יש צורך בביצוע מעקב מסודר.
המעקב הוא ע"י אונקולוג וע"י כירורג שד.
תדירות הביקורת נקבעת על בסיס פרטני, בד"כ מתחילה כחצי שנה מסיום הטיפול קרינתי (במידה וקיבלת). לאחר מכן, ביקורת  שגרתית תתקיים -פעמיים בשנה.
הצורך בבדיקות משלימות נקבע בזמן הביקורת.