בירור וטיפול בנשים עם הפרשה מהפטמה (ללא הנקה)

חשוב להבדיל בין הפרשה ספונטנית והפרשה לאחר לחץ על השד, פתח אחד או מספר פתחים, חד צדדית או דו צדדית וצבעה של ההפרשה.

הבירור כולל:
• איסוף פרטים רלוונטיים כולל הסיפור משפחתי וגורמי סיכון נוספים.
• בדיקה ידנית ע"י ד"ר ברודסקי
• התאמת בדיקות הדמיה וקביעת צורך בבדיקה ציטולוגית (מיקרוסקופית) של הפרשה
• בתום הבירור התיעצות נוספת עם ד"ר ברודסקי, קביעת צורך בניתוח אם נמצא לנכון