בירור וטיפול של גוש בשד

גוש בשד היא הסיבה השכיחה לפנייה לכירורג שד. חשוב לזכור שכ- 60% מהגושים שמוששו שפירים.

הבירור כולל:
• איסוף פרטים רלוונטיים כולל הסיפור משפחתי וגורמי סיכון נוספים
• בדיקה ידנית ע"י ד"ר ברודסקי
• התאמת בדיקות הדמיה והחלטה לגבי צורך בבדיקת הרקמה
• ייעוץ מסכם בתום הבירור והמלצות להמשך טיפול ומעקב.